หน้าแรก

posted on 18 Feb 2008 23:29 by downsyndromeubu

วัสดีครับ/ค่ะ.....แนะนำก่อนนะครับ>@<ผู้ใฝ่รู้ทุกท่านนี้คือ Blog ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Down syndrome หรือโรคเอ๋อที่ทุกคนคุ้นหูนั้นเอง พวกเราทีมงานเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายศึกษาในหัวข้อ

แฟ้มประวัติบุคคลสำคญ กรณีศึกษา: Down syndrome หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราทำเพื่ออะไร

1.ทำให้เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวและชุมชน

2.ทำให้เราได้มีทักษะการสังเกต กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และความคิดรวบยอด

3.และข้อนี้สำคัญที่สุดเราจะได้มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และการนำเสนอผลงาน

โดยอาจารย์ให้โจทย์มาว่าต้องหาบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นบุคคลที่เราคุ้นเคย งานนี้เรามีเวลา 2 เดือน 15 วัน ในการปฏิบัติภารกิจในครั้ง และแล้วการเริ่มต้นของพวกเราก็เริ่มต้น สิ่งแรกก็คือวางแผน(Planning)ไม่ใช่แผนนิ่ง...เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน(สุ่มหัว) จากการประชุมก็ได้ Case Study ออกมาแล้ว เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 14 ปี (ทำไมต้องชายไทย?) เชิญอ่านต่อทางนี้เลย >>

หรือมาทางนี้ก็ได้

 

 


  * Blogนี้แสดงผลได้ดีเมื่อท่านเปิดด้วย "Windows Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 6.o ขึ้นไป*